al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS. JULIOL 2021 - DESEMBRE 2022

DIMECRES 01 MARÇ 2023

S’informa que per Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida número 2564, 2 de setembre de 2021, es va aprovar definitivament el Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, juliol 2021 - desembre 2022, en el qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Bellmunt d’Urgell un ajut per import de 13.355,54 euros per a finançar diverses despeses corrents derivades de l’arranjament de camins de titularitat municipal, efectuades des del mes de juliol de 2021 fins al mes de desembre de 2022.  

Document Actions